Начало

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,,ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2012 г”

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,,ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2012 г”

На тема: ,,ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

ПРОЕКТ ,,ПРИРОДАТА – МОЕ БОГАТСТВО И МОЯ ОТГОВОРНОСТ”

Стартира изпълнението на спечеления от ОУ,,П.Р.Славейков” гр. Бургас проект на Министерството на околната среда и водите национална кампания ,,За чиста околна среда -2012 год.” на тема ,,Обичам природата и аз участвам”.

На 08.10.2012 год., с ученици от СИП Екология се проведе наблюдение в ПЗЦ „Пода“.

От терасите на ПЗЦ младите природолюбители се потопиха в птичия рай на местността -наблюдаваха накацалите по изоставените електрически стълбове корморани, в откритите водни площи се хранеха големи и малки бели чапли, грациозно плуваше млад лебед, ловуваше тръстиковият  блатар. Голямо ято пеликани с един не успял да отлети щъркел се отправи към богатата хранителна база.

По проекта са предвидени още:

  • Издаване на брошура и дипляна  за наблюдаваните растителни и животински видове в ПЗЦ „Пода“
  •  изработването на макети и мултимедийна презентация по темата „Биоразнообразие на Бургаски влажни зони”
  •  фотоконкурс „ Аз обичам природата”,
  •  изработване на постери „ Аз обичам природата  ”
  •  изложба – конкурс „Изкуство от отпадъци”
  •  създаване на жив кът в кабинета по Природни науки и екология.