Начало

Откриване на новата учебна година

Новата 2012/2013 учебна година ще бъде открита на 17. 09. 2012 г. в 9:00 часа.

Всички ученици да се явят в двора на училището в 8:45 часа.