Начало

Родителски срещи на 4 септември 2012 г.

Родителските срещи за Подготвителните групи и Първи клас за новата (2012-2013) учебна година ще се проведат на 4.09.2012 г. (вторник) от 17.30 часа в сградата на училището.