Начало

Прием 2012-2013 – 1 клас

Списъци на учениците от първи клас за новата 2012-2013 учебна година по паралелки:

клас класен ръководител: Донка Панкова

 1б клас класен ръководител: Илияна Тодорова Василева

 1в клас класен ръководител: Станислава Апостолова