Начало

Зимна ваканция

На основание Заповед N РД-09-1250/03.09.2011 г. на

Министъра на образованието, младежта и науката

от 23. 02. 2012 г. до 26. 02. 2012 г. вкл.  за учениците е Зимна ваканция.

–-===–-

От 27.02.2012 г. учебните занятия продължават по следния график:

Първа смяна:      I клас – 8 часа

 V – VII клас –7.30 часа

Втора смяна:  II – IV клас – 13.30 часа