Начало

Областен кръг на олимпиада по История и цивилизация и Философия

24. 02. 2012 г. – 9 часа – ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас

Областен кръг на олимпиада по История и цивилизация и Философия

Всички ученици – участници следва да се явят в 8,15 часа в двора на училище.

Учениците следва да носят документ за самоличност – ученическа книжка, ученическа или лична карта.