Начало

Училищна конференция

На 21.01. 2012 г. в ОУ“Петко Рачев Славейков“ гр. Бургас се проведе училищна конференция „Учители и ученици – заедно за привлекателно училище“. В конференцията бяха представени следните разработки:

„Фина моторика“ – ст. учител Сийка Костова

„Диагностичната игра – способ за формиране на математически компетентности и умения у учениците в 1 клас“ – ст. учител Костадинка Иванова

„Заниманията по интереси и игрите в ПИГ в помощ на адаптацията на малките ученици към целодневен режим на обучение“ – ст. възпитател Добринка Георгиева

„Родолюбие“ – ст. учител Лилия Чанева

„Екологично възпитание“ – ст. учител Ганка Пачева

„Дейността в СИП по география – начин за повишаване на интереса и мотивацията на учениците“ – Алеко Стойчев