Начало

Конкурс „Иновативни практики в управлението”

По инициатива на отбора на РИО-Бургас, който участва в конкурса „Иновативни  практики в управлението” по тема „Повишаване на мотивацията за учене чрез сътрудничество в електронна среда” в ОУ „П.Р.Славейков” се състоя работна среща на учителите по история и цивилизация от участващите в проекта училища: ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ  „Н.Геров”, ОУ „А.Страшимиров” и СОУ „Петко Росен”.  Учителите изработиха правилата за участие в онлайн състезание посветено на трети март –
„ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ  ОТ ОСМАНСКА ВЛАСТ”.