Начало

Съобщение

Съгласно Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката  дните от 08.02.2012 г. до 10.02.2012 г. включително са обявени за неучебни за всички училища на територията на Република  България.