Начало

Конкурс „Иновативни практики в управлението”

Отборът на РИО – Бургас, който се включи в конкурса „ Иновативни практики в управлението” в тематична област „Управление за развитие на нови и творчески практики при използването на ИКТ в учебната дейност” започна своята работа по тема „Повишаване на мотивацията за учене чрез сътрудничество в електронна среда”.
За изявите на участниците в отбора четете на сайтовете на: