Начало

Проект Жълт минзухар

През учебната 2011/ 2012 година учениците от училище „П. Р. Славейков” се включиха в международния проект  на Holocaust Education Trust Ireland .

Проект  „ Жълт минзухар” е един много добър начин за запознаване на младите хора с темата за Холокоста, за нарушаване на човешките права и опасностите от дискриминация, предразсъдъци и фанатизъм.

Участието на децата в засаждане на луковици и отглеждане на цветя насочва вниманието им за важността на толерантността и уважението.