Начало

Родителски срещи

Родителските срещи за учениците от Подготвителните групи и Първи клас ще се проведат на 2 септември 2011 г. от 17.30 часа в страдата на училището.