Начало
външно оценяване

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 2011 г., 4 клас

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО, 12 май 2011 г.
Справка за индивидуалните отговори по човекът и обществото 4 клас
Справка за резултатите по човекът и обществото 4 клас

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 10 май 2011 г.
Справка за индивидуалните отговори по човекът и природата 4 клас
Справка за резултатите по човекът и природата 4 клас

МАТЕМАТИКА, 5 май 2011 г.
Справка за индивидуалните отговори по математика 4 клас
Справка за резултатите по математика 4 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 4 май 2011 г.
Справка за индивидуалните отговори по български език и литература 4 клас
Справка за резултатите по български език и литература 4 клас

Забележка: парола за отваряне на файловете може да получите от класните ръководители на 4 клас.

[Table =7]