Начало

За вас, седмокласници!

Упътване за кандидатстващите ученици след  завършен 7 клас

График на дейностите по прием на ученици след завършен 7 клас

Подробна информиция може да се намери на сайта на РИО Бургас и МОМН от меню ВРЪЗКИ на нашия сайт

Във връзка с организиране и провеждане на дейостите, свързани с прием на ученици в общински и държавни училища за учебната 2011/2012 г. през периода 16.05.-20.05.2011 г. в актова зала на ОУ ”Братя Миладинови”- Бургас ще се проведе Седмица на средното образование. Всяко училище, което осъществява прием на ученици след завършен VІІ и VІІІ клас ще подготви щанд с презентация на профили, професии и специалности, по които ще се провежда обучение през уч.2011/2012 г. Откриването на Седмицата на средното образование ще бъде на 16.05.2011 г.

Етикети:прием