100 години юбилей

Училищното настоятелство и Педагогическият колектив на ОУ ”П.Р.Славейков” – град Бургас се обръща към Вас, с молба да ни подкрепите при осъществяване на започнатите мероприятия за подобряване на материално-техническата база и условия на обучение.
Здравето и физическото развитие е най-важно за нашите деца. В момента има възможност да подобрим местата, на които се провеждат часовете по физическо възпитание и спорт.
Набираме средства и за достойно посрещане на предстоящия юбилей. Ще Ви бъдем признателни, ако изразите съпричастността си чрез парични дарения. Благодарение на Вашата помощ ще стане възможно ОУ ”П.Р.Славейков”- град Бургас да посрещне своя 100 годишен юбилей като модерно училище и още по-привлекателно място за обучение на нашите деца.
Средства в лева може да преведете по сметка на УН при ОУ ”П.Р.Славейков” -град Бургас BG 43 SOMB 91301036 0366 01 или чрез представителите на родителските колективи.
Разчитаме на Вашата щедрост и отзивчивост, която сте проявявали винаги.

Благодарим Ви предварително за съдействието!