Родителски срещи

Уважаеми родители,

От 26.04 2011 – до 04.05.2001 година ще се проведат родителски срещи в ОУ „П.Р.Славейков“ – Бургас, при следния график:

  • 26 април 2011 г. от 17.45 часа – с родителите на V и клас;
  • 27 април 2011г. от 17.45 часа – с родителите на ІІ, ІІІ и ІV клас;
  • 04 май 2011г. от 18.00 часа – с родителите на VІІ клас.