Областен кръг на олимпиада по История и цивилизация

Областен кръг на олимпиада по История и цивилизация

26. 03. 2011 г. – 9 часа – ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас

Всички ученици – участници следва да се явят в 8,30 часа в двора на училище.

Учениците следва да носят документ за самоличност- ученическа книжка, ученическа или лична карта.

Етикети:история