ПЛАН за дейността на Училищна „Академия за млади учени“

Училищна академия е продължение на проекта „Училищна Академия за млади учени“.

Цел:

Възстановяването на дейността и цели развитие на интелектуалните заложби, въображението, творческите способности и физическите качества на учениците чрез използване на интерактивни методи и форми на обучение , както и предоставяне на условия за реализация и изява на всеки ученик в училищния живот.

Училищна „Академия за млади учени“осигурява възможности за самоорганизация на учениците от ОУ „П. Р. Славейков” и поемане на инициатива и отговорност в управлението на училищния живот. Тя има избран ректор, зам. ректори и модератори.

Структура:

Функционирането на училищната академия ще бъде съсредоточено в три школи, обединяващи учениците, обхванати във формите на СИП. Наставници на младите академици са учителите, ръководители на групите СИП и Дияна Петкова-педагогически съветник.

  1. Школа „Наука” – математика и ИТ, география и и икономика, екология и краезнание
  2. Школа „Изкуство” – изобразително изкуство, музика, театрално изкуство, литературно ученическо творчество
  3. Школа „Спорт” –лека атлетика, волейбол.

Академията не е затворена общност. Дейностите, които провежда Академията целят пряко включване на учениците от нашето училище в тях, както и на ученици от други училища.

[TABLE=9]

Етикети:ученици