Начало

График за провеждане на консултации

ОУ ”П.Р.СЛАВЕЙКОВ” –  БУРГАС

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

2010/2011

І СРОК

УЧИТЕЛИ

СМЯНА

ДЕН

ЧАС

НАДЯ КАЛКАНДЖИЕВА

Начален учител

І

ІІ

ЧЕТВЪРТЪК

12.15-13.00

12.15-13.00

ПЕПА ПЕТРОВА

Начален учител

І

ІІ

ВТОРНИК

13.00-13.40

11.50-12.30

ИЛИЯНА ТОДОРОВА

Начален учител

І

ІІ

ВТОРНИК

12.15-13.00

12.15-13.00

НАДЯ НИКОЛОВА

Начален учител

І

ІІ

ПОНЕДЕЛНИК

12.30-13.10

12.30-13.10

ТАТЯНА ФРАНГОВА

Начален учител

І

ІІ

ВТОРНИК

12.30-13.10

12.30-13.10

ЛИЛИЯ ЧАНЕВА

Начален учител

І

ІІ

ВТОРНИК

12.15-13.00

12.30-13.10

ДОНКА ПАНКОВА

Начален учител

І

ІІ

ВТОРНИК

12.30-13.10

12.30-13.10

ПЕТЯ БОЖИДАРОВА

Начален учител

І

ІІ

ПОНЕДЕЛНИК

12.15.13.00

12.15.13.00

ДИМИТРИНА ЦВЯТКОВА

Начален учител

І

ІІ

ЧЕТВЪРТЪК

12.15-13.00

12.15-13.00

ИВАНКА КОСТАДИНОВА

Начален учител

І

ІІ

ВТОРНИК

12.30-13.10

12.30-13.10

АЛБЕНА СИМЕОНОВА

Начален учител

І

ІІ

ЧЕТВЪРТЪК

13.00-13.40

11.50-12.30

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Бълг.език и л-ра

І

ІІ

ЧЕТВЪРТЪК

13.15-13.55

13.15-13.55

ПЕТРАНКА СЛАВОВА

Математика

І

ІІ

ПЕТЪК

12.40-13.20

12.40-13.20

ДИМО ДЕЛИБАЛТОВ

Математика

І

ІІ

ПЕТЪК

12.30-13.10

12.30-13.10

ДИМИТРИНА ГРОЗЕВА

Англ.език

І

ІІ

ВТОРНИК

12.30-13.10

12.30-13.10

МАРИЯ ЙОВЧЕВА

Бълг.език и л-ра

І

ІІ

СРЯДА

12.30-13.20

12.30-13.20

ГАНКА ПАЧЕВА

Биология/Химия

І

ІІ

ВТОРНИК

12.30-13.10

12.30-13.10

ДИАНА ДРАГИЕВА

Начален учител

І

ІІ

ЧЕТВЪРТЪК

12.15-13.00

12.15-13.00

ТЕМЕНУГА ПЕЕВА

Английски език

І

ІІ

ВТОРНИК

12.30-13.10

12.30-13.10

КРАСИМИРА ЖЕЛЕЗОВА

Математика

І

ІІ

ПОНЕДЕЛНИК

13.10-13.50

12.10-12.50

ВЕЛИМИР ИВАНОВ

География

І

ІІ

ПОНЕДЕЛНИК

12.30-13.10


СВЕТЛА СТАНЧЕВА

История

І

ІІ

ПЕТЪК

12.30-13.10

12.30-13.10

Етикети:график, консултация, родители