Начало

Обновен ресурсен кабинет

На 14.09.2010 г. В ОУ „П.Р.Славейков“ –Бургас бе открит от областния управител  г-н К.Гребенаров обновен ресурсен кабинет.

Ръководството и педагогическата колегия на ОУ „П.Р. Славейков“ – Бургас, изразяват сърдечната  си благодарност към на г-жа Десислава Шопова- управител на   „Акцент 3“ ООД за подетата  инициатива „Бизнесът помага , дори и в криза“ и реализирането и,  чрез реновиране на  ресурсния кабинет в училище.

Благодарим  за подкрепата на областния управител на Бургаска област г-н Гребенаров.

Благодарим и на ТМТ „Елком“ ООД“,  „Никкра“ЕООД  и „Стаге“ЕТ.

„Обновеният  и обзаведен с подходящи мебели кабинет  за нас е  ценен подарък, който  ще допринасе  за комфортно пребиваване в училище  на децата и учениците със специални образователни потребности в училище и ще предостави  по-добри възможности за качественото им  образование и социализация.
Инвестицията  в образованието днес  е инвестиция в бъдещето.“

Живка Дойнова
Директор на ОУ „П.Р.Славейков“-Бургас

Етикети:училище