Заключителна дискусия

EUПроект ВG051РО001-4.2.03 -0677ESF
„Училищна академия за млади учени“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

____________________________________________________________________________

На 11.06.2010г. в залата на галерия „Богориди”се проведе заключителна дискусия по проект „Училищна „Академия за млади учени”. Извънкласните дейности като възможност за активно участие и изява на всеки ученик”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”.
Представени бяха постиженията на Академията, наградени бяха участници в клубове и ръководители. Излъчен бе «Млад учен- академик» – Стоян Стойков.

Присъстваха ученици, участници в клубове,учители, родители, представители на различни институции и медии.

[flashvideo filename=https://slaveykovoto.org/videos/infodayfinal.flv /]

Етикети:проекти