Начало

Фотоизложба „Красотата на Черно море ”

EUПроект ВG051РО001-4.2.03 -0677ESF
„Училищна академия за млади учени“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

____________________________________________________________________________

На 10.06.2010 година учениците от клуб „Приятели на морето” представиха в галерия „Богориди” фотоизложба „Красотата на Черно море ” в рамките на проект „Училищна „Академия за млади учени”. Извънкласните дейности като възможност за активно участие и изява на всеки ученик”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”.
Представени бяха уникални снимки от Черноморското крайбрежие, предоставени от ученици, родители и учители.

Етикети:проекти