Начало
външно оценяване

Външно оценяване – 5 и 6. клас

РЕЗУЛТАТИ:
парола за отваряне на файловете можете да получите от класните ръководители на пети и шести клас

5 клас Справка за резултатите по български език и литература
5 клас Справка за инвидуалните отговори по български език и литература
5 клас Справка за резултатите по математика
5 клас Справка за инвидуалните отговори по математика
5 клас Справка за резултатите по човекът и природата
5 клас Справка за инвидуалните отговори по човекът и природата
5 клас Справка за резултатите по история и цивилизация
5 клас Справка за инвидуалните отговори по история и цивилизация
5 клас Справка за резултатите по география и икономика
5 клас Справка за инвидуалните отговори по география и икономика
5 клас Справка за резултатите по английски език
5 клас Справка за инвидуалните отговори по английски език

6 клас Справка за резултатите по български език и литература
6 клас Справка за инвидуалните отговори по български език и литература
6 клас Справка за резултатите по математика
6 клас Справка за инвидуалните отговори по математика
6 клас Справка за резултатите по човекът и природата
6 клас Справка за инвидуалните отговори по човекът и природата
6 клас Справка за резултатите по история и цивилизация
6 клас Справка за инвидуалните отговори по история и цивилизация
6 клас Справка за резултатите по география и икономика
6 клас Справка за инвидуалните отговори по география и икономика
6 клас Справка за резултатите по английски език
6 клас Справка за инвидуалните отговори по английски език

[TABLE=6]

5 клас ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
5 клас ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
5 клас ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
5 клас ТЕСТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
5 клас ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
5 клас ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

6 клас ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
6 клас ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
6 клас ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
6 клас ТЕСТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
6 клас ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ
6 клас ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ