Начало
външно оценяване

Външно оценяване – 7. клас

[TABLE=8]

РЕЗУЛТАТИ:
парола за отваряне на файловете можете да получите от класните ръководители на седми клас

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СПРАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТГОВОРИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СПРАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТГОВОРИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СПРАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТГОВОРИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СПРАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТГОВОРИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СПРАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТГОВОРИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
СПРАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТГОВОРИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 7 КЛАС ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

2.06 2010 Тест и ключ с верните отговори за външно оценяване 7 клас по КOO „ Природни науки и екология”

1.06 2010 Тест и ключ с верните отговори за външно оценяване 7 клас по КOO „ Обществени науки, гражданско образование и религия”

31.05 2010 Тест и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по математика в 7. клас и приемния изпит за държавните и общинските училища

28.05 2010г. Тест и ключ с верните отговори за външно оценяване по английски език

27.05 2010г. Тест, текст за преразказ и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас и приемният изпит за държавните и общинските училища 2010 г.