Начало

Пета национална конференция “Училището-желана територия на ученика”.

В периода 29.04.-01.05.2010 г. в хотел “Родина”  гр. София се проведе Петата национална конференция  “Училището-желана територия на ученика”, на която г-н Димо Делибалтов от ОУ „П.Р.Славейков“ зае престижното ІІ място.

Конференцията беше открита от Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката, който приветства участниците и подчерта, че учителят е изправен пред предизвикателството да търси и използва  методи, стимулиращи креативността на детето. Той изяви увереност, че учителите ще се справят с трудностите в сложния свят на познанието и предизвикателствата на новото време.

Основните цели на конференцията са:

  • Стимулиране на  взаимодействието и екипната работа между педагози, ученици и родители като предпоставка за създаване на иновативни педагогически практики и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;
  • Развиване на потенциала на училището като желана територия на ученика;
  • Създаване на  условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики.

На секционните заседания са представени 90 иновативни практики. Класираните доклади по направления са:

I. Направление Педагогически иновационни методи и технологии за формиране на ключови компетентности”:

Първо място:

  • ” Електронно помагало по български език и литература при подготовката за ДЗИ по БЕЛ”, Елена Вързилова, гр. Пловдив, Езикова гимназия “Иван Вазов”

Второ място:

  • “Дистанционно електронно обучение”, Димо Делибалтов, гр. Бургас, ОУ“П.Р.Славейков”;
  • Интеркомуникативен образователен модел “Път към толерантността”, Румяна Неминска – 97 СОУ- гр. София, Георги Цандев – 97 СОУ – гр.     София, Павлина Първанова – 137 СОУ – гр. София

Трето място:

  • “Електронните помагала и интернет в самоподготовката на учениците”, Дочка Кючукова, гр. Любимец, НУ “Христо Ботев”;
  • “Педагогическите иновации – метод за повишаване на качеството на обучение”, Нина Кънева , гр. Габрово, ОУ Св. Св. Кирил и Методий”

Етикети:награди