Начало
външно оценяване

Външно оценяване – 4. клас

[TABLE=7]

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

ТЕСТ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО“ И КЛЮЧ С ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

РЕЗУЛТАТИ:
парола за отваряне на файловете можете да получите от класните ръководители на четвърти клас

Справки за учениците

Справка за брой ученици по паралелки и майчин език

Справка за резултатите по паралелки

Справка за резултатите по изпити

Справка за резултатите по български език и литература

Справка за инвидуалните отговори по български език и литература

Справка за резултатите по математика

Справка за инвидуалните отговори по математика

Справка за резултатите по човекът и природата

Справка за инвидуалните отговори по човекът и природата

Справка за резултатите по човекът и обществото

Справка за инвидуалните отговори по човекът и обществото