Начало

Състезание по математика и ИТ

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677

„Училищна академия за млади учени“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Скъпи ученици,

Изразяваме гореща  благодарност за активното участие на всички 501 деца  в общоградското състезание по математика и информационни технологии, организирано от клуб „Математика за всеки“ по проект „Училищна академия за млади учени“ при ОУ „П. Р. Славейков“.
Убедени сме, че това беше една прекрасна възможност да покажете вашите знания и умения, да проявите творческо мислене и да реализирате своя голям потенциал.

Живка Дойнова
ръководител на проект „Училищна академия за млади учени“
Яница Маврова
ректор на академията

Темите, верните отговори и резултатите от проведеното състезание може да изтеглите от връзките по-долу:

МАТЕМАТИКА 1 КЛАС   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

МАТЕМАТИКА 2 КЛАС   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

МАТЕМАТИКА 3 КЛАС   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

МАТЕМАТИКА 4 КЛАС   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

МАТЕМАТИКА 5 КЛАС   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

МАТЕМАТИКА 6 КЛАС   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

МАТЕМАТИКА 7 КЛАС   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ   ТЕСТ КЛЮЧ РЕЗУЛТАТИ

Етикети:математика