Начало

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677

„Училищна академия за млади учени“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Уважаеми ученици от гр. Бургас,
На 14.05.2010 г. (петък) в ОУ  „П. Р. Славейков“ – Бургас ще се проведе състезание по математика за ученици от І до VІІ клас включително.

За учениците от начален етап – от 9.30 часа до 10.30 часа.

За учениците от прогимназиален етап – от 11.00 часа до 12.00 часа.

Успех на всички участници!

Етикети:математика