Начало

Нов компютърен кабинет

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677
„Училищна академия за млади учени“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

По проект „Училищна академия за млади учени“ в училище бе изграден втори компютърен кабинет, снимки от който ви показваме по-долу:

Етикети:компютри