Начало

Ековикторина

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677

„Училищна академия за млади учени“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 25.03.2010г. клуб „Приятели на морето“ проведоха забавно – състезателно занятие на тема Бургаски влажни зони. Беше подготвена и представена презентация по темата от участниците  от 6 клас.

Разделени на два отбора „Пеликани“ и „Лебеди“ членовете на клуба отговаряха на въпроси от викторината с лекота и желание. Присъстващата публика също отговаряха на поставени към нея въпроси. Показаните знания от двата отбора са равностойни. Журито с председател г-жа Дойнова връчи колективна награда на членовете на клуба.

Етикети:екология