Начало

К О Н К У Р С

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677

„Училищна академия за млади учени“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Секция „Информационни технологии“ към клуб „Математика за всеки“ обявява конкурс за петокласници за презентация „Пролетни празници“.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Пролетните празници да се разгледат в отделни слайдове:

  • Баба Марта
  • Първа пролет
  • Лазаровден
  • Цветница (Връбница)
  • Великден
  • Гергьовден

Краен срок за предаване на презентациите – 15.04.2010г.

Етикети:традиции