Начало

Клуб „Математика за всеки“

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677

„Училищна академия за млади учени“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Представяме Ви ръководителите на секция математика за 4, 5, 6, и 7 клас към клуб „Математика за всеки“, както и модераторите.                                                   4 клас: Д. Делибалтов с модератор Константин Гаров,     5 клас: П. Славова с модератор Симона Харизанова,    6 клас: К. Железова с модератор Мартина Кънчева          7 клас: Д. Делибалтов с модератор Мария Костадинова.

На 7.03.2010г клуб „Математика за всеки“ проведе  първото по рода си on line състезание по математика за ученици от 4 до 7 клас. Всеки участник трябваше да реши по 25 задачи за 1час и 15мин. Участниците решаваха задачите от дома си, на  персоналния си компютър в избрано от тях време в рамките на определения ден – 7 март от 8часа до 19часа. Вкключиха се над 120 ученика от различни училища в град Бургас, като останахме приятно изненадани и от участието на ученици от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – Царево, както и от 8 СОУ ПЧЕ – Варна.

Етикети:математика