Начало

ЕКОВИКТОРИНА

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677

„Училищна академия за млади учени“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 25.03.2010г. от 12ч. 15мин.   клуб „Приятели на морето“    ще проведе ековикторина в мултимедийната зала  на ОУ „П.Р.Славейков“.

Каним ученици, учители и родители!

Етикети:екология