Начало

Клуб „Приятели на морето“

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677

„Училищна академия за млади учени“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В началото на месец ноември 2009 г се създаде клуб „Приятели на морето” с ученици от 3 и 6 клас,  ръководител г-жа Т. Стоянова и модератор Яница Маврова.

„Всичко, което правим в клуба е интересно и забавно“ – споделя Кристина от 3а клас.  За Никулден подготвихме плакати, които представиха традицията за отбелязването му в нашия край.  А каква торта направихме за участието на кулинарната изложба в училище. Всички ахнаха, като я видяха.

Най-интересни бяха новите знания за обитателите на Черно море. Мислехме, че знаем много за морето, научихме толкова нови неща, за които не сме подозирали. А посещението на Природонаучния музей – Бургас се превърна в истинско събитие.

Етикети:екология