Начало

Клуб „Родолюбие”

EUПроект ВG051РО001-4.2.03 -0677ESF
„Училищна академия за млади учени“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

___________________________________________________________________________________________

Спазвайки народните традиции в края на зимата да се гонят злите духове, ние членовете на клуб „Родолюбие” изработихме с голямо желание, усет и фантазия уникални кукерски маски. Представихме ги на изложба в Етнографския музей, където участвахме в Кукерси празник на живо. Маските ни бяха заснети и от телевизия и бяха видяни от много хора.

 Гордеем се, че сме ” Родолюбци” и допринасяме за славата на нашето училище. Ръководител: Иванка Костадинова

Етикети:училище