Начало

Секция Информационни технологии

EUПроект ВG051РО001-4.2.03 -0677ESF
„Училищна академия за млади учени“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

___________________________________________________________________________________________

Модератор на І-ІІ клас – Николай от 2б клас,
Модератор на ІІІ – ІV клас – Радина от 3а клас,
ръководител Илияна Тодорова
Модератор на V-VІ клас – Александър от 6а клас,
ръководител Красимира Железова

През изминалите месеци учениците от различните секции с много жар и старание изработиха новогодишни и коледни  картичики и презентации, с които  поздравиха своите съученици, родители и учители.

През месец март учениците от 6 клас се обучават да конструират електронни тестове. Вече има готови електронни тестове по Математика , Български език, Човекът и природата , История и цивилизация и География и икономика  за 5 и 6 клас. През месец април ще публикуваме направените електронни тестове в сайта на училището ни. Надяваме се да бъдат в помощ на всички ученици при подготовката им за външното оценяване на МОН през месец май.