Начало

Академия за млади учени

infolist

На25.11.2009 г. официално стартира Училищна „Академия за млади учени“ в ОУ „П.Р.Славейков“ в рамките на проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.

2009_112500192009_112500152009_11250013

Академичният съвет, състоящ се от модераторите и ръководителите на клубове и секции, единодушно избра за ректор на академията Яница Маврова от 6а клас и  заместник ректори Мария Костадинова от 7б и Мила Димитрова от 3а клас.

На 13 октомври  2009 година между  Министерството на образованието,младежта  и науката и ОУ „П. Р. Славейков“ Бургас беше подписан договор с регистрационен № ВG051РО001-4.2.03/323 от13.10.2009 година  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на проектно предложение  № ВG051РО001-4.2.03 -0677 “ „Училищна академия за млади учени“ по Схема за безвъзмездна финансова помощ  ВG051РО001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Академия за млади учени

Етикети:проекти