Начало

На вниманието на ученици и родители!

Във връзка с предприемане на превантивни мерки за обезпечаване на сигурността на подрастващите и ограничаване на предпоставките за възникване на пътно – транспортни произшествия е необходимо да се запознаете с:

1. Анализ на пътните злополуки с деца и юноши, регистрирани на територията на Област Бургас за периода 01.01.2009 г. – 31.08.2009 г.

2. Практически препоръки за предотвратяване на пътно – транспортни произшествия с деца и юноши през учебната година“, изготвени от „Пътна полиция“.

Етикети:родители, ученици