Начало

Родителски срещи

На 7.09.2009 от 17,30 часа ще се проведат родителски срещи с родителите на децата от подготвителните групи.

На 7.09.2009 от 18,00 часа ще се проведат родителски срещи с родителите на учениците от първи до четвърти клас.

На 16.09.2009 от 18,00 часа ще се проведат родителски срещи с родителите на учениците от пети до седми клас.

Етикети:родители, ученици