Начало

Почетно отличие

Почетно отличие „Неофит Рилски“ за Тянка Дукова – учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „П.Р.Славейков“ – Бургас за дългогодишна цялостна дейност в системата на народната просвета. Връчено от Даниел Вълчев – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Етикети:отличия