Начало

ЗА ПРАЗНИКА – ПРИ ДИРЕКТОРА С НЯКОЛКО ВЪПРОСА

В навечерието на патронния празник на нашето училище три от ученичките в СИП „Млад журналист” /Елина , Гергана и Яница от Vа клас/ се срещнахме с директорката госпожа Живка Дойнова, която любезно отговори на нашите въпроси.

Елина Госпожо Дойнова, навършват се 97 години от основаването на ОУ ”П.Р.Славейков”. Работата Ви като директор Ви доставя удоволствие или Ви носи повече ядове?

Г-жа Дойнова Донякъде ми носи удоволствие, донякъде ядове. Удовлетворена съм, когато работя и получавам добър резултат. За мен този резултат са постиженията на учениците и на техните учители. Добър резултат се измерва и в качеството на знанието на учениците. Вие знете, че тази година нашите ученици от седми клас са приети в престижни гимназии. Някои в езикови, а други в професионални гимназии. Много ме радват върховите постижения на учениците по учебните предмети, в спорта и в изкуството. Наскоро имахме забележителни успехи. Творби по изобразително изкуство на много наши ученици се класираха на различни мероприятия на отлично ниво. Те бяха отличени с грамоти, парични и предметни награди. Освен това в областта на спорта знаете, че имаме награди в леката атлетика, тук имаме и състезаталка по гимнастика – Киара Маджарова. Всички тези успехи се дължат на висококвалифицираните учители, които ги обучават. Но не може съвсем без ядове, понякога учениците не са дисциплинирани, не спазват Правилника, но като цяло се справяме добре.

Елина Какви качества трябва да претежава един директор?

Г-жа Дойнова Работата на директора е многостранна, той отговаря за всичко в училище.за учители, за ученици, за училищната сграда. Той трябва да осигури отопление, заплати на персонала, дори и топките, които ползвате по физкултура. Директорът е принуден и ежедневно да решава някакви проблеми. Той трябва да бъде точен, да се ориентира бързо в ситуациите, за да решава възникналите проблеми.

Гергана Защо искахте да станете директор?

Г-жа Дойнова Аз доста време работя в системата на образованието. Завършила съм руска филология и история. Започнах, защото търсех поле за реализация. Смятам, че имам достатъчно опит, достатъчно знания и мога да мотивирам хората за постигане на общи цели, а това е всъщност повишаване качеството на образованието

 

Елина Смятате ли, че в училище трябва да се въведат униформите?

Г-жа Дойнова Моето твърдо убеждение е „да“, защото униформата е отличителният знак за едно училище. Униформата по принцип показва принадлежността на учиника към неговото училище.

 

Яница Ще се строи ли четвърти етаж на сградата?

Г-жа Дойнова В скоро време това не се предвижда, но училището разработи проект за подобряване на материалната база по оперативна програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Става въпрос за едно цялостно обновяване на учебната сграда , за обновяване на кабинети. Тогава то ще стане едно привлекателно място за обучение и възпитание на децата. А етаж на настоящия етап не се предвижда.

Яница Училището подържа ли нужната хигиена?

Г-жа Дойнова Като цяло да, но винаги има какво да се желае. Вие виждате, имаме помощен персонал и жени хигиенистки, които подържат хигиената, но учениците трябва да пазят чистота.

Етикети:празник, училище