Начало

Международен ден на Черно море

През седмицата до 31.10.08 г. по повод Международния ден на Черно море множество инициативи бяха подети от учениците на ОУ„П.Р.Славейков“.

Организираха се изложби с рисунки на деца от първи и втори клас, с графични рисунки се включиха участниците в СИП информационни технологии. Интересни мидени изделия и пано от конци ”Морски пейзаж” направиха децата от 3в клас. Бяха изложени рисунки и фотоси на творци от 5 и 6 клас.

Със стихове и есета за морето се изявиха учениците от 3 и 4 клас.

Любопитна информация можеше да се намери на таблото за Черно море. Фотоси и карта на Черно море и на държавите, граничещи с него представиха децата от 4а клас.

Незабравими моменти изживяха учениците и ги запаметиха с фотоси от проведената екскурзия с учебна цел – опазване на Черноморското крайбрежие.

Във всички класове на училището се проведе час на класа, посветен на Международния ден на Черно море.

Етикети:празник, училище