Учебно време

Дневен режим на учениците в полуинтернатните групи

РЕЖИМ на учебните занятия за НАЧАЛЕН ЕТАП

РЕЖИМ На учебните занятия за ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

График за редуване на учебните смени