Клуб “Млад полицай”

Учебната година в ОУ “П. Р. Славейков” успешно приключи и за участниците в клуб “Млад полицай”. Те получиха удостоверения на ОД на МВР, МКБППМН и МКБТХ в Бургас, за успешната си работа в кампанията “Върни се в училище 2011-2012г.”. Кампанията основно е насочена към учениците с риск от отпадане от училище и цели да им окаже конкретна помощ, особено на семействата, които имат членове с посегателства срещу деца и да предотврати престъпленията, извършвани от учениците в и извън училище. В клуб “Млад полицай” участват 10 ученика от V -те класове, които са силно мотивирани да продължат дейността си и през следващата учебна година. Съвместната дейност на клуба с ОД на МВР придоби широка известност в ОУ “П. Р. Славейков” и провокира все повече ученици да станат членове на този клуб.