ян. 242012
 

Информация за изпълнение на бюджет 2001 в ОУ „Петко Рачев Славейков“ Бургас можете да видите в тази публикация.