Седмични разписания

Уважаеми родители и ученици.
В менюто на сайта, в раздел “СТРАНИЦИ” е добавен подраздел “ГРАФИЦИ“. Там ще можете да се запозваете с графиците, утвърдени за учебната година в нашето училище.