ян. 302008
 

Литературен конкурк за есе „Бъдеще без алкохол“
Първо място за Румяна Кузманова от ОУ „П.Р.Славейков – Бургас